LET OP! Dit box is alleen beschikbaar voor levering in de volgende regio's: Europa en het Middellandse-Zeegebied. We betreuren het dat levering naar andere landen op dit moment niet mogelijk is, foutief geplaatste bestellingen worden niet verzonden.

De viering van het feest van de Heilige Drievuldigheid gaat terug tot de tiende eeuw, hoewel dat feest pas vier eeuwen later universeel erkend was. Etienne, bisschop van Luik aan het begin van de tiende eeuw, hagiograaf van de heilige Lambertus en meester van Hucbald van Sint-Amand, componeerde de eerste gregoriaanse gezangen, die tijdens de officies gezongen werden. Tijdens de Middeleeuwen werd de muziek voor de feestdag onophoudelijk gekopieerd. Het ensemble Psallentes gebruikte een buitengewoon manuscript, bewaard in de Sint-Baafsabdij in Gent, als basis voor dit project. Het is onmiskenbaar een referentie-opname geworden!