1. 1. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 29. Canzon super cantionem gallicam, SSWV 67 04:52
 2. 2. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 6. Paduan a 4, SSWV 44 06:56
 3. 3. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 8. Galliard a 4, SSWV 46 02:42
 4. 4. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 11. Courant a 4, SSWV 49 03:27
 5. 5. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 16. Alamande a 4, SSWV 54 01:45
 6. 6. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 5. Paduan a 4, SSWV 43 08:31
 7. 7. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 13. Courant a 4, SSWV 51 03:49
 8. 8. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 7. Galliard a 4, SSWV 45 01:51
 9. 9. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 26. Canzon ad imitationem bergamasca anglica a 5 04:36
 10. 10. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 25. Galliard a 5, SSWV 63 03:16
 11. 11. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 19. Courant a 4, SSWV 57 02:36
 12. 12. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 21. Galliard battaglia a 5, SSWV 59 03:43
 13. 13. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 4. Paduan dolorosa a 4, SSWV 42 06:53
 14. 14. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 10. Courant a 4 02:59
 15. 15. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 9. Courant dolorosa a 4, SSWV 47 04:01
 16. 16. Samuel Scheidt - Ludi musici I: 28. Canzon super a 5 "O Nachbar Roland", SSWV 66 06:15